Adaptacja ul. 1 Maja w Opolu


Przebudowa istniejącego mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, kładzenie tynków i gładzi, posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji sanitarnej, wodociągowej, c.o., gazowej, elektrycznej oraz wykonanie przesklepienia oraz ściągów stalowych budynku.