Radłów


Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymianą wyposażenia. Zakres prac obejmował budowę wiaty z drewna klejonego wraz z oświetleniem o powierzchni 225,43m2, wykonanie boiska piłkarskiego o powierzchni 6360m2, dostawę i montaż wyposażenia boiska (bramki, wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty), wykonanie chodnika wraz z parkingiem z kostki betonowej o powierzchni 311,53m2, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).