Plac zabaw Gorzów Śląski


Utworzenie placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 163,7m2 oraz dostawą i montażem urządzeń zabawowych. Zakres prac obejmował również roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i renowację trawników dywanowych siewem.