MDK Opole


Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Miejskiego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 wpisanego do rejestru zabytków nr 2254/91 z dnia 08-06-1991r. znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres rzeczowy robót obejmował remont pokrycia dachowego z papy o pow. 206,72m2, obróbki blacharskie, remont gzymsów okapowych, słupków, kominów oraz schodów betonowych.