Plac zabaw Dąbrowa i Sławice


Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrowie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach. Zakres robót obejmował obsługę geodezyjną, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i betonu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (310,35m2), dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury, sadzenie krzewów.