Turawa


Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie. Zakres prac obejmował m.in. wyrównanie terenu plaż, oczyszczenie oraz nawiezienie piasku, remont istniejących obiektów murowanych, wyposażenie boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki, wykonanie placu zabaw wraz z dostarczeniem i montażem jego elementów.