Bierkowice


Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo - rekreacyjne. Zakres prac obejmował przygotowanie i niwelację terenu o powierzchni 2600m2, wykonanie odwodnienia terenu z rur PVC, dostawę i montaż urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery) oraz urządzeń siłowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej (136,78m2), utwardzenie placu i drogi dojazdowej.