Skoroszyce


Otwarta strefa rekreacyjno - sportowa w Chróścinie Nyskiej w Gminie Skoroszyce. Zakres prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, plantowanie terenu, sadzenie drzew, wykonanie nawierzchni z kory wraz z ułożeniem włókniny, dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, stoły, kostki betonowe, kosze, donica), dostawa i montaż urządzenia fitness, wykonanie poręczy ochronnych.