Boisko plażowe w Opolu


Utworzenie boiska do gry w piłkę plażową w Opolu - dzielnicy Grotowice wraz z montażem i renowacją części siatki ogrodzeniowej, dostawą piasku, montażem elementów boiska oraz małej architektury.