Zakres prac


- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem wszelkich typów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (budynki przemysłowe, biurowe, obiekty sportowe, magazyny); 

- przebudowa lub remont istniejących budynków; 

- oczyszczanie terenu budowy; 

- roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni; 

- drenowanie terenów rolniczych i leśnych; 

- wykonywanie instalacji elektrycznych; 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych; 

- wykonywanie instalacji odgromowych; 

- tynkowanie; 

- dostawa i montaż stolarki budowlanej; 

- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian; 

- malowanie wewnętrzne i zewnętrzne ścian; 

- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 

- zakładanie izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych, osuszanie budynków; 

- zagospodarowanie stref zieleni, terenów sportowych przeznaczonych do gier i zabaw oraz rekreacji wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury.