Plac przy Przedszkolu nr 25 Opole


Prace obejmowały wykonanie podbudowy oraz placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową typu "miasteczko drogowe" o powierzchni 200m2. Ponadto utworzono ciągi komunikacyjne placu wraz z uporządkowaniem terenu (rozbiórka istniejących chodników, korytowanie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami o powierzchni 210m2).