Grotowice


Boisko w Grotowicach przy ul. Oświęcimskiej nr 130-136. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie boiska o wymiarach 27,5m x 55,0m, montaż bramek młodzieżowych, piłkochwytów, urządzeń małej architektury, wykonanie miejsca na ognisko z kostki granitowej oraz wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej.