Referencje


[pobierz] 0.2 MB

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów. 

[pobierz] 0.2 MB

Zagospodarowanie terenów zielonych w Opolu przy ul. Tatrzańskiej 56-64 na plac zabaw. 

[pobierz] 0.2 MB

Remont w Domach Studenckich "Zaścianek" i "Pryzma" w Opolu przy ul.Mikołajczyka. 

[pobierz] 0.2 MB

Przebudowa drogi gminnej w Krążkowach. 

[pobierz] 0.3 MB

Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy pożarowej w Chrząszczycach. 

[pobierz] 0.3 MB

Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej w Opolu. 

[pobierz] 0.3 MB

Przystosowanie budynku sali gimnastycznej PSP nr 13 w Opolu dla osób niepełnosprawnych. 

[pobierz] 0.3 MB

Wymiana pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej PSP nr 13 w Opolu. 

[pobierz] 0.4 MB

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice w Opolu przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Remont części pomieszczeń I piętra 116 Szpitala Wojskowego w Opolu na potrzeby szpitalnego oddziału niezabiegowego, remont schodów zewnętrznych w Opolu przy ul. Wróblewskiego 46

[pobierz] 0.4 MB

Przebudowa będąca modernizacją pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w Opolu

[pobierz] 0.3 MB

Budowa infrastruktury wokół Jeziora Średniego w Turawie. 

GALERIA

[pobierz] 0.5 MB

Adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53 - mała architektura. 

GALERIA

[pobierz] 0.3 MB

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Gwoździcach Leśniczówka 4

[pobierz] 0.4 MB

Remont pokrycia dachu budynku Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

[pobierz] 0.5 MB

Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej OSP w Siemysłowie. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Remont pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku poczty w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 30

GALERIA

[pobierz] 0.5 MB

Wykonanie rekultywacji gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku powodzi w maju 2010r. położonych w Straduni i w Żużeli

[pobierz] 0.4 MB

Renowacja ogrodzenia wokół siedziby Nadleśnictwa Syców

[pobierz] 0.5 MB

Wykonanie podbudowy oraz wykonanie placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową typu ,,miasteczko drogowe" oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych (chodników), placu wraz z uporządkowaniem terenu w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Opolu. 

GALERIA

[pobierz] 0.5 MB

Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymianą wyposażenia. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Gorzów Śląski. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Utworzenie szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrowie, ul. Szkolna 9 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach, ul. Opolska 34. 

GALERIA

[pobierz] 0.5 MB

Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z robotami dodatkowymi. 

GALERIA

[pobierz] 0.3 MB

Wykonanie remontu elewacji budynku głównego Miejskiego Domu Kultury W Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1 wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

GALERIA

[pobierz] 0.3 MB

Budowa sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej przy ul. Zamkowej 1. 

[pobierz] 0.3 MB

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Opolu. 

[pobierz] 0.2 MB

Remont pokoi w budynku internatu Zespołu Szkół w Prószkowie

[pobierz] 0.2 MB

Roboty remontowo budowlane dwóch lokali mieszkalnych w Simoradzu - budynek wpisany do rejestru zabytków

[pobierz] 0.3 MB

Rozbudowa pompowni odcieków w Opolu

[pobierz] 0.3 MB

Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Opolu

[pobierz] 0.2 MB

Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy PSP w Malni

GALERIA

[pobierz] 0.2 MB

Wymiana kanalizacji sanitarnej i wodnej oraz dostawa i wymiana trzech okien w PSP w Malni

GALERIA

[pobierz] 0.2 MB

Przebudowa i remont budynku internatu przy ZSM w Opolu

[pobierz] 0.4 MB

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu. 

GALERIA

[pobierz] 0.4 MB

Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem w Opolu. 

[pobierz] 0.5 MB

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gospodarczej, ul. Chmielowickiej i ul. Tęczowej w Opolu

[pobierz] 0.4 MB

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Konsularnej, ul. Pasiecznej i ul. Jana Dobrego w Opolu

[pobierz] 0.4 MB

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla dzielnic Półwieś i Bierkowice w Opolu w rejonie ulic Wrocławska-Wspólna-Zbożowa-10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana ETAP III

[pobierz] 0.4 MB

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla dzielnic Półwieś i Bierkowice w Opolu w rejonie ulic Wrocławska-Wspólna-Zbożowa-10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana ETAP IV